Αγαπητέ – ή Επισκέπτη – τρια,

Πριν ξεκινήσεις την περιήγηση στην ιστοσελίδα www.bakkal.gr, σου γνωστοποιώ τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μου.

Να θυμάσαι ότι οι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, σε παρακαλώ  να ελέγχεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεσαι και τις τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Αφού διαβάσεις προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, η επίσκεψή σου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Δεσμεύομαι ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μου, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνομαι και δεν δεσμεύομαι από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούμαι να προβώ σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθώ την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα www.bakkal.gr λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γενικώς αποδεκτών μέτρων ασφαλείας, όμως δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε πρόκειται για πληροφορίες είτε για υπηρεσίες, θα παρέχονται με τρόπο αδιάλειπτο, ούτε ότι η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων συνδέεται αυτή με τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε χρήστη και θα παρέχονται χωρίς επιζήμιες/κακόβουλες εφαρμογές που είναι δυνατόν να εγκατασταθούν εν αγνοία μoυ.

Δεν φέρω καμία ευθύνη για ζημία η οποία προκύψει από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου μου (π.χ. βλάβες δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λ.π.)

Δεν ευθύνομαι για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των συνδέσμων παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners», που είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εντός της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του website, αποτελεί πνευματική μου ιδιοκτησία και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, αναμετάδοσης ή απομίμησης άνευ ρητής συναινέσεως.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα bakkal για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα – Συλλογή – Επεξεργασία – Δήλωση απορρήτου

Μπορείς να επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μου χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτεις την ταυτότητά σου, εκτός αν το επιθυμείς.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση bakkal και το www.bakkal.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείς από τη χρήση της ιστοσελίδας, στην οποία προβαίνεις με δική σου πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ασφάλεια

Δεν αποθηκεύω με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Σε ευχαριστώ για τον αμοιβαίο σεβασμό.

Γρηγόρης Τζενετίδης,
Founder & CEO

Bakkal

Καφέ Ζαχαροπλαστείο
Ελ Βενιζέλου 8
ΑΦΜ 119921338
ΔΟΥ Κομοτηνής
Τ. +30 25310.24024
Email. info@bakkal.gr

Όροι Χρήσης